SIA “SUDRABLĪNIS”
Projekts SIA “Sudrablīnis” ražotnes modernizācija
Projekta Nr. 14-00-Z20500-000051

2016. gada 17. maijā SIA “SUDRABLĪNIS” ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/292 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

 

 

 

SIA “SUDRABLĪNIS”
Projekts “SIA “Sudrablīnis” jaunas ražotnes izveide “
Projekta Nr. 18-00-F05404-000003

SIA “Sudrablīnis” ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma 54. “Ar tirdzniecību un apstrādi saistīti pasākumi” 54.4 apakšpasākuma “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” ir iegādājusies ražošanas tehnoloģiskās iekārtas.

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”: ŠEIT

SIA “SUDRABLĪNIS”
Projekts “SIA “Sudrablīnis” jaunas ražotnes izveide II.kārta “
Projekta Nr. 20-00-F05404-000009

SIA “Sudrablīnis” ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma 54. “Ar tirdzniecību un apstrādi saistīti pasākumi” 54.4 apakšpasākuma “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” atbalstu tiks uzbūvēta jauna zivju pārstrādes ražotne un tiks iegādātas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas.

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: Šeit