Internetveikala noteikumi

SIA „Sudrablīnis” (SUDRABLĪNIS), reģistrācijas apliecības nr. 40003493082, juridiskā adrese: A.Dombrovska iela 23, Rīga, LV1015, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

 1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību, iegādājas preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

 1. Pirkuma veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem. Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlieties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

 1. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt, izvēloties maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma LUMINOR.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu bankai LUMINOR.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

 1. Piegādes noteikumi

Pasūtījums tiek pilnībā pieņemts, apstrādāts, apstiprināts un sagatavots tikai tad, kad būsim saņēmuši apstiprinājumu par to, ka samaksa ir veikta.

Uz norādīto e-pastu nosūtīsim apstiprinājumu, ka pasūtījumu esam saņēmuši, pasūtījuma informāciju un pasūtījuma numuru. Pārbaudiet visas pasūtījuma detaļas un, ja kāda no tām ir neprecīza, uzreiz sazinieties ar mums uz e-pastu info@sudrablinis.lv

Ja apstiprinājumu pasūtījumam nesaņem tuvāko 12 stundu laikā, tad, lūdzu, sazinies ar mums, lai varam kopīgiem spēkiem noskaidrot un atrisināt radušos situāciju.

Ja Jūsu izvēlētajā piegādes laikā nevarēsim Jūs sazvanīt vai Jūs neatvērsiet mums durvis, pasūtījums dosies atpakaļ uz SUDRABLĪNIS noliktavu, kur tam varēsiet ierasties pakaļ nākamo 24 stundu laikā darba dienās darba laikā no 09.00-16.00 vai, sazinoties ar mums, veikt atkārtotu piegādi info@sudrablinis.lv.

Par atkārtotu piegādi būs jāmaksā 10 (desmit) EUR.

Ja nesaņemsim no pircēja nekādu ziņu nākamo 24 stundu laikā, pasūtījums tiks anulēts, bet pasūtījuma summa netiks atgriezta atpakaļ.

Piegādes maksa tiks aprēķināta pēc adreses un pasta indeksa ievades.

Pircējs ir pilnībā atbildīgs par viņa sniegto un apstiprināto datu, kas sniegti  pasūtījuma noformēšanas laikā, pareizību, kā arī par to, lai tiktu radīti nosacījumi pasūtījuma nodošanai un saņemšanai. Pārdevējs neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās, un iegūst tiesības pieprasīt Pircējam atlīdzināt zaudējumus, ja Pircējs nav sniedzis precīzus datus vai nav tos pareizi apstiprinājis, vai Pircējs nesaņem pasūtīto ēdienu norādītajā piegādes vietā.

Pasūtījumu iespējams atgriezt atpakaļ 1 (vienas) darba dienas laikā un saņemt vietā jaunu tad, ja:

  1. Alergēni

SUDRABLĪNIS atgādina, ka produkts var saturēt dažādus alergēnus. Par konkrētu alergēnu esamību produktā, sīkāku informāciju ir iespēja saņemt SUDRABLĪNIS mājaslapā pie katra preces apraksta vai sazinoties ar SUDRABLĪNIS administrāciju.

SUDRABLĪNIS neatgriež naudu par veikto pasūtījumu vai nemaina pret citu, ja klients, veicot pasūtījumu, nav sekojis līdzi tā sastāvam un saņēmis preci, kā sastāvā ir kāds klientam alerģiju izraisošs produkts.

 1. Uzglabāšanas nosacījumi

Lai nepieļautu SUDRABLĪNIS  produkcijas bojāšanos un aizsargātu to no piesārņojumiem, stingri jāievēro PRODUKCIJAS UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI:

Jebkura augstāk minētā punkta neievērošana vai tā daļēja izpildīšana var ietekmēt produkta kvalitāti un realizācijas laiku. SUDRABLĪNIS neuzņemas atbildību par produkta kvalitāti, svaigumu un realizācijas termiņu, ja kāds no šiem noteikumiem nav ticis ievērots.

 1. Atteikuma tiesības

14 dienu atteikuma tiesības neattiecas uz pārtikas precēm, dzērieniem vai citu tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētām precēm.

Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad iemesls atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts).

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus, pamatojoties uz Distances līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

 1. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi (nekorekts piegādātais sortiments, bojāts iepakojums), par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas pasūtījuma saņemšanas laikā pirms preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 10 darba dienu laikā.

 1. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums, nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz info@expressgourmet.lv

 1. Strīdu izšķiršanas kārtībai

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.